Prostori Radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Radna jedinica započela je svoj rad 2011. godine u prostoriji od svega 16 kvadratnih metara na drugom katu bivšeg učeničkog doma u Labinu. Tijekom prve godine rada Radna jedinica se preselila kat niže gdje je uredila tri prostorije za potrebe rada. Trošak te prve faze uređenja prostora iznosio je 32.693,28 kn bez PDV-a, a opremanja dodatnih 54.257,70 kuna bez PDV-a. U uređenju prostora sudjelovali su i korisnici iz Pule u okviru treninga za stjecanje praktičnih znanja i vještina, a na poslovima ličenja prostora. Potrebna sredstva za ovu namjenu osigurana su iz proračuna projekta IN.promo koji se sufinancira iz sredstava Instrumenta za pred-pristupnu pomoć (IPA) – Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (komponenta 4).

 

Druga faza adaptacije i opremanja prostora Radne jedinice izvršena je tijekom 2012. godine, a iznosila je 119.381,00 kuna s PDV-om. Sredstva su osigurana zahvaljujući potpori Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te donacija HEP-Plomin i Rockwool-Adriatic. U drugoj fazi uređen je i opremljen cijeli prvi kat, čime su stvorerni kvalitetni uvijeti za rad i zapošljavanje.

Povratak na vrh
Dizajnirano s posebnom pažnjom i ljubavlju kod Blagonic Brothers