Zamjenska kvota

CENTAR ZA INKLUZIVNU PODRŠKU I ZAPOŠLJAVANJE INPROMO želi Vas obavijestiti o mogućnosti sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote, a sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji.

Obveznik ispunjenja je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, a obvezan je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (od 01.01.2015.) primijeniti kvotu u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih, neovisno o djelatnosti koju obavlja.

Ukoliko obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote (članak 8. stavak 5. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, NN 157/13, 152/14, članak 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom NN 44/2014 i 2/2015) ugovaranjem poslovne suradnje s udrugom u kojoj više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom. Više na http://www.zosi.hr/zavod/kvota/ ili kontaktiranjem na telefon 01/6064 739.

Predložak ugovora o poslovnoj suradnji možete preuzeti na našim stranicama.

Ovisno o potrebama naručitelja, ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci. Ukupna vrijednost ugovora jednaka je najmanje jednoj minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac mora zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, prosječna mjesečna vrijednost jednaka je najmanje jednoj minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Npr. ukoliko je naručitelj obvezan zaposliti jednu osobu s invaliditetom, mjesečni iznos ugovora iznosi 4.062,51 kuna bez PDV-a, što je jednako trenutno minimalnoj mjesečnoj bruto plaći u RH (u 2020. godini).

Novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom:

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu. Ova naknada za svaku nezaposlenu osobu s invaliditetom mjesečno iznosi 1.218,75 kuna (u 2020. godini).

Povratak na vrh
Dizajnirano s posebnom pažnjom i ljubavlju kod Blagonic Brothers