Poticaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja Vlade Republike Hrvatske, a dio tih mjera odnosi se upravo na skupine teže zapošljivih osoba među kojima su i nezaposlene osobe s invaliditetom. Te mjere uključuju sufinanciranje zapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja za potrebe tržišta rada, te uključivanje u javne radove. Navedene su mjere temelj za olakšavanje pristupa otvorenom tržištu rada ranjivim skupinama nezaposlenih osoba.

U Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu definirane su mjere za naredno razdoblje od čega je posebno za osobe s invaliditetom predviđena mjera:

Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ciljane skupine:

1. Nezaposlene osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja.

2. Zaposlene osobe koje su u otkaznom roku temeljem viška radnika ili poslovno uvjetovanog  otkaza.

Visina potpore:

Za osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja – 28.122,48 kn

Za osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja – 53.178,84 kn

Za osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja – 81.810,24 kn.

Za sve informacije o mjerama za zapošljavanje osoba s invaliditetom obratite se na:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Pula
52100 Pula, Benediktanske opatije 3

Telefon: 052 375 700
E-mail:   HZZ.Pula@hzz.hr

Povratak na vrh
Dizajnirano s posebnom pažnjom i ljubavlju kod Blagonic Brothers